deposten.nl
depostenopkoers.nl
werkenbijdeposten.nl

Verpleegkundige EVD

 

Ragnhild


Sinds ongeveer 2 jaar werkt Ragnhild als verpleegkundige binnen de EVD (= Eerste Verantwoordelijke Dienst) van de Posten, en wat haar betreft doet ze dat over 5 jaar nog:
“Hier is geen dag hetzelfde, heerlijk die afwisseling!”

Reden
6
Heerlijk,
hier is
geen dag
hetzelfde

Verbindende schakel met specialist ouderengeneeskunde

Ragnhild: “Als verpleegkundige binnen de EVD werk je niet op een vaste afdeling, maar door het hele verpleeghuis, inclusief Erve Leppink. En ’s avonds zijn we oproepbaar voor calamiteiten binnen de thuiszorg. Binnen de verpleeghuislocaties zijn wij eigenlijk de verbindende schakel met de specialist ouderengeneeskunde. In het dagelijks overleg met de specialist ouderengeneeskunde bespreken we elke dag alle calamiteiten.

Coachende rol

“Ons team bestaat uit 13 verpleegkundigen, maar we zijn dus niet gekoppeld aan een bepaalde afdeling. Onze ‘uitvalsbasis’ is het kantoor op de begane grond. Daar doen we de rapportages en ontvangen we de medicatie van de apotheker. Die medicatie zoeken wij uit en verdelen we elke avond over de afdelingen.”
“De afdelingen hebben in principe  ook hun eigen afdelingsverpleegkundige. Dit wil niet zeggen dat wij geen verpleegkundige handelingen uitvoeren. Integendeel, wij doen juist de meer specialistische handelingen, zoals CRP-prikken of het maken van een ECG. Ook komt het nogal eens voor dat cliënten van de afdeling Herstel en de afdeling Geriatrische Revalidatie gecompliceerdere zorg nodig hebben. Wij coachen de afdelingsverpleegkundige/verzorgende IG zodat deze medewerkers bekwaam en bevoegd worden voor de specifieke handeling.
 

Afwisseling en actie

“Voordat ik bij de Posten in dienst trad werkte ik als verpleegkundige in een algemeen ziekenhuis. Omdat wij niet op een bepaalde afdeling werken zien wij heel veel cliënten, waarvan een groot aantal maar af en toe. Inhoudelijk is het werk daarom niet echt anders dan in het ziekenhuis. Het verschil zit vooral in de meer huiselijke sfeer binnen de Posten. Iedereen zegt elkaar goedendag. Al ken ik niet iedereen persoonlijk, ik vind het prettig dat iedereen zo met elkaar omgaat. Maar het leukste van mijn werk is de afwisseling en actie. Als ik begin met mijn dienst weet ik niet wat me te wachten staat. Het ene moment zit ik nog een kop koffie te drinken, het volgende sta ik bij iemand met een acute hulpvraag. Ik ben helemaal op m’n plek in het EVD-team.”