deposten.nl
depostenopkoers.nl
werkenbijdeposten.nl

Huishoudelijk medewerker thuiszorg

 

Liny

 

Liny werkt al 10 jaar als Huishoudelijk Medewerker Thuiszorg bij de Posten. “De verscheidenheid aan mensen is het mooiste van mijn werk. Als Huishoudelijk Medewerker Thuiszorg doen we meer dan alleen maar huishoudelijk werk. Daar zou trouwens nog wel eens wat meer gebruik van gemaakt kunnen worden, we zien namelijk ook heel veel en kunnen daardoor goed beoordelen hoe het met klanten gaat. Ik werk elke dag, waardoor ik echt een band opbouw met de mensen. Dat is dan ook mijn motivatie."

Reden
84

Een band
opbouwen met
mijn klanten.
Liny werkt al 10 jaar als Huishoudelijk Medewerker Thuiszorg bij de Posten. Hiervoor werkte zij in de horeca. Volgens haar niet zo heel veel anders. “Het is maar hoe je het bekijkt” zegt Liny: “In de horeca ben je vaak ook verzorgend bezig. Het gaat allebei om contact, dat is niet voor iedereen weggelegd, maar dat vind ik juist het mooiste.”

Geen licht werk

“Hoe mijn dag eruit ziet? Dat ligt eraan! De gemeente heeft allerlei standaardlijstjes om te bepalen wat voor een indicatie en hoeveel hulp iemand krijgt. Gemiddeld is dat zo’n 2 uur per week, soms 3 uur. Dat hangt ervan af of klanten wel of geen extra modules toegekend krijgen. Ik doe vooral het huishoudelijke werk dat onze klanten zelf niet meer kunnen. Lichamelijk is het dan ook geen licht werk; ramen lappen, stofzuigen, bedden opmaken etcetera, en dat natuurlijk elke keer op herhaling. Gelukkig kan ik er zelf een beetje mee ‘spelen’ wat ik op welke dag bij welke klant doe.” 

Elke woensdag werd er voor mij gekookt

De wijkverpleegkundige stelt vast wat klanten zelf nog kunnen en wat de familie eventueel kan doen. Maar zelf ga ik daarover ook altijd met mijn klanten in gesprek. Ik vind het belangrijk dat zij kunnen aangeven wat zij zelf willen en kunnen doen en wat zij graag willen dat ik doe. Dat vind ik een mooie uitdaging. Veel mensen hebben namelijk moeite om dingen uit handen te geven. Ik probeer er dan achter te komen hoe zij iets zelf altijd deden en verdiep me in ‘de mens erachter’. Zo had ik eens een klant die eigenlijk de hele dag alleen maar in bed lag. Ik deed daar natuurlijk wat er moest gebeuren, maar in mijn gesprekken met haar bleek dat zij vroeger enorm van koken hield. Daarom ben ik toen elke woensdag voor haar gaan koken. Daar kwam ze voor uit bed. En, om een lang verhaal kort te maken, later kookte zij elke woensdag voor mij! Dat heeft ze maar liefst 4 jaar volgehouden.”

Band opbouwen

“De verscheidenheid aan mensen is het mooiste van mijn werk. Als Huishoudelijk Medewerker Thuiszorg doen we meer dan alleen maar huishoudelijk werk. Daar zou trouwens nog wel eens wat meer gebruik van gemaakt kunnen worden, we zien namelijk ook heel veel en kunnen daardoor goed beoordelen hoe het met klanten gaat. Ik werk elke dag, waardoor ik echt een band opbouw met de mensen. Dat is dan ook mijn motivatie. Maar het is  fijn dat we ook collega’s hebben die kunnen invallen bij ziekte of vakantie. Zij bouwen niet zo’n band op, maar soms past juist dat invalwerk goed in iemands privé-situatie. Naast mijn baan ben ik ook mantelzorger voor mijn man. Ik ben blij dat ik mijn werk daarbij kan aanhouden. Dat zorgt voor de nodige afleiding en ik kan het zo inpassen dat het thuis allemaal lukt.”